Bóng đèn sấy UV Heraeus/Fution Model: 558432

Number Description Image
38465 200W Bullb for Bluewave 200
40205 75W Bullb for Bluewave 75
36064 100W Bullb for 3010-EC, 3000-EC
5069 100W Bullb for ADAC Cure Spot HO
38560 400W “D” Bullb for Dymax Flood Lamps
36970 400W “H” Bullb for Dymax Flood Lamps
36658 400W “V” Bullb for Dymax Flood Lamps
36399 Fusion Metal Halide “D” Bullb
36441 Fusion Mercury “H” Bullb
38146 Fusion Visible “V” Bullb
39376 18 “Mercury Halide Replacament Bullb
39613 18 “Mercury Replacament Bullb
39373 25 “Metal Halide Replacament Bullb
39614 25 Mercury Replacement BullB

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bóng đèn sấy UV Heraeus/Fution Model: 558432”