Giá đỡ ống tiêm

Giá đỡ ống tiêm Dymax & Van phun

Giá đỡ dùng để đỡ ống xylanh keo, van phun sau khi sử dụng

Dễ dàng gắn van lắp đặt có thể được sử dụng trong hệ thống để bàn..

Giá đỡ ống tiêm

Property Specifications
Fluid Line Kits 3/8 in OD, Polyethylene fluid-line kit, 6′ long
1/4 in OD, Polyethylene fluid-line kit, 6′ long
Air Line Kits Reservoir air-line kit, 11′ long
Controller air-line kit, 12′ long

Features

  • Carry fluid from the reservoir to the valve
  • Connect air to the reservoir and controller