Dây dẫn chất lỏng

Dây dẫn chất lỏng Dymax vật liệu mang chất lỏng từ bể chứa đến van phân phối.

Bộ dụng cụ đường khí bao gồm các ống và phụ kiện cao cấp để kết nối khí đúng cách và an toàn với bình chứa và bộ điều khiển của hệ thống.

Dây dẫn chất lỏng

Property Specifications
Fluid Line Kits 3/8 in OD, Polyethylene fluid-line kit, 6′ long
1/4 in OD, Polyethylene fluid-line kit, 6′ long
Air Line Kits Reservoir air-line kit, 11′ long
Controller air-line kit, 12′ long

Features

  • Carry fluid from the reservoir to the valve
  • Connect air to the reservoir and controller