Xi lanh đựng keo UV barrel

Xi lanh đựng keo UV barrel

Liên hệ: danhhuy.vn

SPECIFICATION COLOR
EB03 Suitable For Normal Adhesive、Volume 3cc CLEAR
EB05 Suitable For Normal Adhesive、Volume 5cc CLEAR
EB10 Suitable For Normal Adhesive、Volume 10cc CLEAR
EB30 Suitable For Normal Adhesive、Volume 30cc CLEAR
EB55 Suitable For Normal Adhesive、Volume 55cc CLEAR
EB100 Suitable For Normal Adhesive、Volume 100cc CLEAR
EB200 Suitable For Normal Adhesive、Volume 200cc CLEAR
EB300 Suitable For Normal Adhesive、Volume 300cc CLEAR
EB03BRN Suitable For UV Adhesive、Volume 3cc AMBER
EB03BLK Suitable For Light Sensitive Adhesive、Volume 3cc BLACK
EB05BRN Suitable For UV Adhesive、Volume 5cc AMBER
EB05BLK Suitable For Light Sensitive Adhesive、Volume 5cc BLACK
EB10BRN Suitable For UV Adhesive、Volume 10cc AMBER
EB10BLK Suitable For Light Sensitive Adhesive、Volume 10cc BLACK
EB30BRN Suitable For UV Adhesive、Volume 30cc AMBER
EB30BLK Suitable For Light Sensitive Adhesive、Volume 30cc BLACK
 EB55BRN Suitable For UV Adhesive、Volume 55cc AMBER
EB55BLK Suitable For Light Sensitive Adhesive、Volume 55cc BLACK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xi lanh đựng keo UV barrel”