Cảm biến UV ngoài trời H

Cảm biến UV ngoài trời H

Image Type Series Name Part Number Size (mm3)
UV Power/
UV Index Sensor
(Low cost)
H3 (Vout) GUVV-S10SC-3LWH3 H : 55
∮: 78
GUVA-S12SC-3LWH3
GUVB-S11SC-3LWH3
H3 (Iout) GUVA-S12SC-I8H3 H : 55
∮: 78
GUVB-S11SC-I8H3
180° Wide-Angle
No Power Supply
(Premium)
H6 GUVV-T10GC-H6 H : 100
∮: 118
Waterproof, IP65 LP GUVx-T1xGC-LP Ø39, H25.5

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cảm biến UV ngoài trời H”