Robot nhỏ keo UV ES900R

Robot nhỏ keo UV ES900R là một hệ thống quay cung cấp một đường tròn chính xác để bơm keo UV.

Robot nhỏ keo sư dụng bộ điều chỉnh bộ lọc không khí được gắn ở mặt sau của thiết bị có thể giảm bụi xuống mức tối thiểu một cách hiệu quả.

Thông qua việc sử dụng động cơ bước, thiết bị này có thể kiểm soát tốc độ phân phối.

Bộ phân phối và màn hình bảng điều khiển tích hợp của nó làm cho thiết bị này trở thành một thiết bị thuận tiện, tiết kiệm không gian.

Robot nhỏ keo UV ES900R

Ứng dụng
Phân phối tất cả các chất lỏng lắp ráp
Tuỳ chỉnh
size W-430 x L-530 x H-100 mm, stand-300 mm
weight 12.5 kg
input power 110 VAC and 220 VAC
voltage 24 VDC
air input 70 to 100 psi (5.0 to 7.0 bar)
air output 1 to 100 psi (0.1 to 7.0 bar)
counter digital timer 0.01 – 99.00 sec
vacuum adjustable
control continuance or momentary