Máy sấy bo mạch TMT-PH300 IR

TMT-PH300 IR

Máy sấy bo mạch điện tử sử dụng công nghệ điều khiển nhiệt độ thông minh tiên tiến để điều khiển bộ sấy hồng ngoại. Ba chế độ gia nhiệt cho phép thiết bị xử lý các quy trình gia nhiệt sơ bộ có chì và không chì, đồng thời phù hợp để sử dụng với các thành phần BGA và SMD có chứa PCB.

  • Microprocessor accurately regulates temperature.
  •  Three heating modes to meet different soldering requirements.
  •  Professional board holder allows three dimensional adjustments.
  •  Large quartz heating element suitable for large sized PCBA.
  •  Two external temperature sensors probes.

Specifications

Input Line Voltage: TMT-PH300-1 100-110 VAC, 1000W
TMT-PH300 220-240 VAC, 850W
Temperature Range: 50°C – 400°C
Heating Area (W x L): 200mm x 250mm
Max Allowable PCB Size (L): 270mm
Heating Method:
Fuse: 250V 8A
Size (W x H x D): 260mm x 90mm x 410mm
Weight: 3.8 KG

PACKING LIST

TMT-PH300 IR Preheater
PH-KTC-1 Thermocouples – K Type (2 Pack)