Bình đựng keo UV ES1100

Bình đựng keo UV ES1100 sử dụng bằng cách tăng áp suất khí để đẩy keo ra, Người dùng có thể kết nối van đầu ra của bình chứa chất lỏng với bất kỳ máy bơm keo UV tiêu chuẩn nào. Bộ điều chỉnh áp hơi cho phép người dùng điều chỉnh áp suất phù hợp, để đảm bảo lưu lượng ổn định, Chúng có nhiều kích cỡ khác nhau như 3L, 5L, 10L, 15L, 20L……

Bình đựng keo UV ES1100

Ứng dụng
Thích hợp cho tất cả các loại chất lỏng
Tuỳ chỉnh
size W-140 x L-200 mm 0.5 Gallon
W-140 x L-250 mm 1.0 Gallon
W-267 x L-380 mm 5.0 Gallon
weight 7 kg